“Nlyte, Veri Merkezi Altypı Yönetimi (Data Center Infrasytructure Management-DCIM) konusunda tam bir yazılım lideri olarak kullanıcılara bir veri mekezinin DCIM kategorisinde bir iş kolu olarak nasıl yönetileceğini anlamalarına ve C-seviyesine çıkarmalarına yardım etti.

Taktiksel bir olanak ya da veri merkezi yönetim aracı olmanın ötesinde Nlyte çözümü bir iş-yaşam döngüsü yönetim ve karar destek çözümü.” IDC

Nlyte sadece Veri merkezi Altyapı Yönetim (DCIM) çözümü olmaya odaklanmış tek lider sağlayıcıdır. Nlyte yaklaşık 10 senedir bu sektörde çözüm sunmaktadır ve bu nedenle de dünyanın en karmaşık ve en büyük veri merkezlerinin bazılarınca 7. Nesil Nlyte çözümü kullanılmaktadır. Nlyte çözümü 35 ülkede kullanılmaktadır ve %98 oranında müşteri sadakati ile çalışmaktadır.