Watchful ABD merkezli bir Veri Güvenliği çözüm şirketi olup sınıfının en iyisi bir ürünün sahibidir:

RightsWATCH: Veri-merkezli Güvenlik
Günümüzün hiper-bağlantılı ve sınırları ortadan kalkmış dünyamızda kurumlarda %100 veri güvenliğinden bahsetmek biraz naif kaçmaktadır. Daha gerçekçi yaklaşım şu soruda yatmaktadır: “Tamamen güvenli”den çok kurumunuz için hangi verilerin güvenliği çok önemlidir ve bunlar güvende midir?
Hassas verilerin zaman içerisin de sızma, çalınma ya da kaybolma kalıbını takip etmesi gerçeği güvenlik profesyonellerini, kurumların insandan sonra en değerli varlıkları olan bilgilerin güvenliğini nasıl sağlayacakları konusunda kafa yormaya yöneltmiştir. RightsWATCH hassas verinin sadece ve açık olarak bunu yapma yetkisini beyan edenler tarafından kullanılmasına olanak sağlayan nev-i şahsına münhasır veri-merkezli bir bilgi güvenliği çözümüdür. Hassas veri sızdırılsa bile bunu ele geçiren yetkisizi kişiler tarafından kullanılamayacak şekilde hale dönüştürülür. Tek bir çözüm içinde Veri Sınıflandırma, Bilgi Hakları Yönetimi ve Veri Kaybını Önleme fonksiyonlarını kullanan RightsWATCH, nerede olduğuna (yolda, internette, intranette, depolanmış halde, firma bilgi güvenlik hatlarının içinde ya da dışında vs) bakmaksızın hassas veriyi güvenli ve korumalı halde tıtar.