ÜNİVERSİTE ÇÖZÜMLERİ

universitecozumsema

Kurumsal Kaynak Planlama

 • Muhasebe
 • Finans (Nakit Akışı/Cari Hesap,Banka,Çek)
 • Satınalma
 • Satış
 • Stok Yönetimi
 • Demirbaş-Fiziki Varlık
 • Fatura
 • Bütçe
 • Resmi ve Mali Raporlar
 • Bakım Yönetimi

İnsan Kaynakları

 • Özlük Bilgileri
 • Bordro İşlemleri/Ek kazançlar
 • Sosyal Haklar
 • Kariyer Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Ödül/Ceza Sistemi
 • İşe Alım
 • Oryantasyon
 • Eğitimler
 • Resmi Bildirimler
 • İzin Yönetimi
 • Seyahat Yönetimi
 • Misafir Öğretim Görevlileri

Öğrenci Yönetim Sistemi

 • Öğrenci Bilgileri (Lisans,Y.Lisans,Doktora)
 • Mezun Bilgileri
 • Sınav İşlemleri
 • Ders Ağacı
 • Ders Programı
 • Kayıt Yenileme
 • Kayıt Dondurma
 • Kayıt Sildirme
 • Transkript
 • Transfer İşlemleri
 • Mezuniyet İşlemleri
 • Yoklama Bilgileri

Akademik Yönetim Sistemi

 • Akademisyen Bilgileri
 • Akademik Birimler
 • Ders Programları
 • Ders Katalogları
 • Akademik Takvim
 • Derslik Yönetimi
 • Resmi Raporlar (YÖK)

Collaboration

 • E-mail
 • Wiki
 • Blog
 • Forum
 • Voice
 • Calendar
 • Tasks
 • Video

Business Processes

 • Onay mekanizmalarının elektronik ortama aktarılması
 • İş süreçlerinin entegrasyonu ve otomatikleştirilmesi

Portaller

 • Public Portal
 • Öğrenci Portal
 • Akademisyen Portal
 • Çalışan Portal
 • Veli Portal
 • Mezun Portal

Enterprise Content Management

 • Portal içeriklerinin yönetimi
 • Kurum içi dokümanların yönetimi
 • Tezler,Raporlar,Bildirilerin Yönetimi
 • Doküman Arşivleme
 • Basılı evraklar

Learning Management System

 • Online ders içeriklerinin yönetimi
 • Elektronik ortamda Sınavlar
 • Sanal Sınıf